This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.
Cymraeg
Cymraeg
English
English
 
 

Trwy defnyddio ymchwiliad sydyn gallwn ddangos gwasanaethau sy'n agored i Gymru oll.

 
 
BCU University Health Board Web Site
 
National Assembly For Wales Web Site
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
Valid CSS!
 
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0
 
 

Holiadur llinell-gymorth

Y mae’r holiadur yn gwbwl anhysbys, nid ydym yn gofyn am unrhyw fanylion personol ar y ffurflen. Y mae’r gwybodaeth yn cael ei ddefnyddio er mwyn casglu ystadegaeth I ddarganfod pa mor effeithiol yw gwasanaeth y llinell-gymorth.


Gwybodeth gyffredinol

Question Gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda o le glywsoch am y llinell gymorth. O ba weithrediad/person/gwasanaeth y gawsoch ein rhif ffon?
Question Oeddech yn medru cysylltu a’r llinell-gymorth ar eich tro cyntaf?
 Oes      Na
Question Os oedd y llinell ffon yn brysur , a wnaethoch :-
Gadael neges ar y peiraint ateb:  Oes      Na
Rhoid y ffon i lawr a trio eto:  Oes      Na

Eich profiad o ddefnyddio’r gwasanaeth

Question A wnaeth y llinell-gymorth eich darparu a’r cymorth a oedd angen?
 Oes      Na      Ddim yn siwr
Question A oedd cysylltwr / cysylltwraig y llinell-gymorth yn gwrtais ac yn gefnogol wrth ddelio hefo’ch galwad?
 Oes      Na
Question Sut fyswch yn ystyried y gwasanaeth a gawsoch?
 Ardderchog
 Boddhaol iawn
 Boddhaol
 Anfoddhaol
 Eithriadol o wael
Question Ydy ‘r gwasaneth llinell-gymorth, y gwybodaeth neu’r taflenni wedi gwella eich galluogi i ymdopi a’ch problemau?
 Oes      Na      Ddim yn siwr
Question A oeddech yn ymofyn cymorth ar gyfer eich hun neu rhywun arall?
 Hunan      Rhywun arall
Question Ydych yn teimlo eich bod wedi cael digon o amser i siarad am eich anhawsterau?
 Oes      Na      Ddim yn siwr
Question Ydych yn teimlo bod y cysylltwr/ cysylltwraig wedi dealt eich problemau?
 Oes      Na      Ddim yn siwr/td>

Gwybodaeth wedi ei yrru atoch

Question A oeddech yn dealt y gwybodaeth a gawsoch gennym?
 Oes      Na      Ddim yn siwr
Question A oedd y gwybodaeth yn ddefnyddiol ac yn berthnasol?
 Oes      Na      Ddim yn siwr
Question Ydych yn teimlo fel eich bod yn gallu ymdopi hefo’ch problemau/anhawsterau yn well oherwydd i chi dderbyn y gwybodaeth?
 Oes      Na      Ddim yn siwr

Y gwasanaeth sy’n cael ei gynnig

Question Oes gennych unrhyw gwynion neu ganmoliaeth am y gwasanaeth a gawsoch?

 

 
18 December 2018 Accessibility Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Login