This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.
Cymraeg
Cymraeg
English
English
 
 

Trwy defnyddio ymchwiliad sydyn gallwn ddangos gwasanaethau sy'n agored i Gymru oll.

 
 
BCU University Health Board Web Site
 
National Assembly For Wales Web Site
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
Valid CSS!
 
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0
 
 

C.A.L.L. Helpline

Llinell Wrando a Chymorth Cymunedol

yn cynnig gefnogaeth emosiynol a gwybodaeth/llenyddiaeth ar iechyd meddwl a materion cysylltiedig i bobl Cymru.

Mae gan unrhyw un sy'n bryderus am icechyd meddwl ei hun neu iechyd meddwl perthynas neu ffrind, mynediad i'r gwasanaeth. C.A.L.L, yn cynnig gwasanaeth gwrando a chefnogaeth cyfrinachol.

LLINELL GYMORTH DEMENTIA CYMRU

Cefnogi Gofalwyr a Dioddefwyr

Maer llinell gymorth yn cynnig cefnogaeth emosiynol i unrhyw un, o unrhyw oed, syn gofalu am rywun gyda Dementia yn ogystal ag aelodau eraill or teulu neu gyfeillion.

Bydd y gwasanaeth hefyd yn helpu a chefnogir rhai sydd wedi derbyn diagnosis o Ddementia.

Llinell Gefnogaeth Ymosodiadau Terfysgol Cymru

 
Mae gwasanaeth penodol wedi ei sefydlu i gefnogir rhai sydd wedi eu heffeithio gan yr ymosodiad terfysgol ddiweddar.


 
Bydd Llinell Gymorth Ymosodiadau Terfysgol sydd wedi ei sefydlu gan Lywodraeth Cymru yn darparu gwasanaeth gwrando, cefnogaeth emosiynol a chyfeirio cyfrinachol. Maer llinell gymorth ar gael i unrhyw un yng Nghymru ble mae eu bywydau wedi cael eu heffeithio gan ymosodiadau terfysgol yn y DU neu dramor.

Rhad Ffn 0800 107 0900 neu anfonwch neges destun gydar gair "help" i 81066. Mae staff hyfforddedig ar gael 24 awr y dydd hyd y gellir rhagweld.


A oeddech yn gwybod?

A oeddech yn gwybod?

Fe allwch ddod o hyd i 1500 o asiantai drwy ddefnyddio ein databas.

Gwasanaeth tecst

Gwybodaeth wedi ei yrru i'ch ffn symudol

Text Messaging Service

Mae Llinell gymorth C.A.L.L. wedi lansio gwasanaeth tecst sy'n cynnig cymorth a gwybodaeth I bobl drwy negeseuon tecst ar eu ffn symudol.


Gallwch chi ymdopi


Gwasgfa Gredyd

Oes gennych chi broblemau dyled, thai neu broblemau ariannol?

Ydych chi'n dioddef gan straen neu bryder oherwydd problemau ariannol?

Ffoniwch ni gallwn eich rhoi mewn cysylltiad 'r bobl gywir

Archebu taflenni

Fe allwch archebu 3 taflen yn rhad ac am ddim, y mae casgliad eang ar gael ar y we.

Oriau agor y llinell gymorth

Oriau agor y llinell gymorth

Mae'r gwasanaeth ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos

Cymorth gyda teimladau a symptomau o:

18 December 2018 Accessibility Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Login