English
24/7/365

Llinell Gymorth lechyd Meddwl ar gyfer Cymru

Llinell Gyngor a Gwrando'r Gymuned

Yn cynnig gwasanaeth gwrando cyfrinachol a cefnogaeth

Ffon di-dal

0800 132 737

Neu techstiwch help i

81066

Plant a Phobl Ifanc

Efallai bod y byd yn teimlo’n lle rhyfedd iawn ar hyn o bryd oherwydd y Coronafeirws.

Efallai eich bod chi’n teimlo llawer o bethau gwahanol, a does dim byd o’i le ar hynny.

Y newyddion da yw bod yna bethau y gallwch chi eu gwneud i’ch helpu i deimlo’n well.

Gweithgareddau Llonyddu
Diwallu anghenion sylfaenol
Dysgu sut i ailfeddwl
Gwneud i’ch hunan deimlo’n dda

A hefyd, mae pobl ar gael y gallwch chi siarad â nhw dros y ffôn neu ar-lein, os oes angen.

Gweithgareddau Llonyddu

Mae’n syniad da gwneud pethau sy’n eich helpu chi i ymlacio a theimlo’n fwy tawel eich meddwl bob dydd, yn hytrach na phan rydych yn ‘drist’ neu’n ‘aflonydd’ yn unig.

Diwallu anghenion sylfaenol

Mae hefyd yn bwysig meddwl am eich anghenion sylfaenol, sef y pethau sydd eu hangen ar eich corff i gadw’n iach ac, o ganlyniad, sy’n eich gwneud i chi deimlo’n well.

Dysgu sut i ailfeddwl

Mae ein meddyliau yn dda iawn am bryderu - pan mae pethau yn wahanol neu’n ansicr, gall ein meddyliau fynd yn sownd.

Gwneud i’ch hunan deimlo’n dda

Mae llawer o bethau y gallwch eu gwneud i deimlo’n dda, hyd yn oed ar adegau anodd fel hwn. Mae chwerthin a rhannu jocs yn dda, yn enwedig pan mae pethau’n anodd ac yn wahanol.

Cyngor arall ar-lein

Siaradwch â rhywun