English
24/7/365

Llinell Gymorth lechyd Meddwl ar gyfer Cymru

Llinell Gyngor a Gwrando'r Gymuned

Yn cynnig gwasanaeth gwrando cyfrinachol a cefnogaeth

Ffon di-dal

0800 132 737

Neu techstiwch help i

81066

Wales TUC Cymru

Cyfeiriad:

3rd Floor
Unite House
1 Cathedral Road
Cardiff
CF11 9SD

Llinell gymorth:

Cysylltwch CALL

Ffon y swyddfa:

029 2034 7010

Ebost:

wtuc@tuc.org.uk

We fan:

www.tuc.org.uk/wales

Amseroedd:

Lun  : 09:00 - 17:00
Mawr : 09:00 - 17:00
Merch: 09:00 - 17:00
Iau  : 09:00 - 17:00
Gwen : 09:00 - 17:00
Sad  : Ar gau
Sul  : Ar gau

Disgrifiad:

The Wales TUC is the voice of Wales at work. With almost 49 trade unions the Wales TUC represents nearly half a million workers. The TUC campaigns against discrimination at work and in a wider society on : equal rights for women and men and part-timers, equality for black workers, lesbian and gay rights, disability issues and age equality The TUC also campaigns for a better work/life balance, see the working life section. The TUC changing times website gives employers and unions practical guidance to achieve a better work-life balance in the workplace.

Os ydych angen mwy o wybodaeth am yr asiantaeth yma neu unrhy asiantaeth arall syn cynnig gwasanaeth ffoniwch y llinell gymorth ar 0800 132 737.