English
24/7/365

Llinell Gymorth lechyd Meddwl ar gyfer Cymru

Llinell Gyngor a Gwrando'r Gymuned

Yn cynnig gwasanaeth gwrando cyfrinachol a cefnogaeth

Ffon di-dal

0800 132 737

Neu techstiwch help i

81066

Silver Line (The)

Cyfeiriad:

The Silver Line
19-23 Featherstone Street
London
W1U 2RY

Llinell gymorth:

0800 4 70 80 90

Ffon y swyddfa:

020 7224 2020

Ebost:

info@thesilverline.org.uk

We fan:

www.thesilverline.org.uk

Amseroedd:

Lun  : 24 Awr
Mawr : 24 Awr
Merch: 24 Awr
Iau  : 24 Awr
Gwen : 24 Awr
Sad  : 24 Awr
Sul  : 24 Awr

Disgrifiad:

Silver Line is the UKs only free confidential, 24-hour helpline for older people and their carers, open every day and night of the year and is open when many other support services are closed. Specially trained helpline staff offer friendship, information and advice and can link callers to local groups and services. The Silver Line also matches older people with Silver Line Friend volunteers for regular befriending calls. All telephone calls are made through a confidential virtual call centre. The Silver Line protects and supports those who are suffering abuse and neglect.

Os ydych angen mwy o wybodaeth am yr asiantaeth yma neu unrhy asiantaeth arall syn cynnig gwasanaeth ffoniwch y llinell gymorth ar 0800 132 737.