English
24/7/365

Llinell Gymorth lechyd Meddwl ar gyfer Cymru

Llinell Gyngor a Gwrando'r Gymuned

Yn cynnig gwasanaeth gwrando cyfrinachol a cefnogaeth

Ffon di-dal

0800 132 737

Neu techstiwch help i

81066

Self Assessment Online Tool - CALL

Cyfeiriad:

Cysylltwch CALL

Llinell gymorth:

0800 132 737

Ffon y swyddfa:

Ebost:

mail@callhelpline.org.uk

We fan:

www.callhelpline.org.uk/selfhelp

Amseroedd:

Lun  : 24 Awr
Mawr : 24 Awr
Merch: 24 Awr
Iau  : 24 Awr
Gwen : 24 Awr
Sad  : 24 Awr
Sul  : 24 Awr

Disgrifiad:

Mental health self assessment tool with printable questionnaires that can be completed and taken to a GP to give an indication of feelings and symptoms. Contains self help tips and links to our searchable database of agencies. Individual assessments can be printed off and sent to callers

Os ydych angen mwy o wybodaeth am yr asiantaeth yma neu unrhy asiantaeth arall syn cynnig gwasanaeth ffoniwch y llinell gymorth ar 0800 132 737.