English
24/7/365

Llinell Gymorth lechyd Meddwl ar gyfer Cymru

Llinell Gyngor a Gwrando'r Gymuned

Yn cynnig gwasanaeth gwrando cyfrinachol a cefnogaeth

Ffon di-dal

0800 132 737

Neu techstiwch help i

81066

Veterans Gateway

Cyfeiriad:

PO Box 6997
Cardiff
CF15 5DT

Llinell gymorth:

0808 802 1212

Ffon y swyddfa:

We fan:

www.veteransgateway.org.uk

Amseroedd:

Lun  : 24 Awr
Mawr : 24 Awr
Merch: 24 Awr
Iau  : 24 Awr
Gwen : 24 Awr
Sad  : 24 Awr
Sul  : 24 Awr

Disgrifiad:

The first point of contact for veterans seeking support We put veterans and their families in touch with the organisations best placed to help with the information, advice and support they need – from healthcare and housing to employability, finances, personal relationships and more. Veterans’ Gateway have launched a new app which helps veterans find support organisations in their area using their smartphone or tablet. These organisations cover both the Armed Forces sector and wider charity and not-for-profit sectors.

Os ydych angen mwy o wybodaeth am yr asiantaeth yma neu unrhy asiantaeth arall sy’n cynnig gwasanaeth ffoniwch y llinell gymorth ar 0800 132 737.