English
24/7/365

Llinell Gymorth lechyd Meddwl ar gyfer Cymru

Llinell Gyngor a Gwrando'r Gymuned

Yn cynnig gwasanaeth gwrando cyfrinachol a cefnogaeth

Ffon di-dal

0800 132 737

Neu techstiwch help i

81066

Independent Age

Cyfeiriad:

18 Avonmore Road
London
W14 8RR

Llinell gymorth:

0800 319 6789

Ffon y swyddfa:

020 7605 4200

Ebost:

advice@independentage.org

We fan:

www.independentage.org

Amseroedd:

Lun  : 08:30 - 18:30
Mawr : 08:30 - 18:30
Merch: 08:30 - 18:30
Iau  : 08:30 - 18:30
Gwen : 08:30 - 18:30
Sad  : 09:00 - 13:00
Sul  : Ar gau

Disgrifiad:

Provides free information and advice for older people and their families on care and support Information on: * Money * Housing Options * Health * Personal Life * Support and Care * Future Planning Support: * Receive calls or visits * Call the helpline * Friendship services * Grief Chat

Os ydych angen mwy o wybodaeth am yr asiantaeth yma neu unrhy asiantaeth arall syn cynnig gwasanaeth ffoniwch y llinell gymorth ar 0800 132 737.