English
24/7/365

Llinell Gymorth lechyd Meddwl ar gyfer Cymru

Llinell Gyngor a Gwrando'r Gymuned

Yn cynnig gwasanaeth gwrando cyfrinachol a cefnogaeth

Ffon di-dal

0800 132 737

Neu techstiwch help i

81066

Muslim Community Helpline

Cyfeiriad:

Cysylltwch CALL

Llinell gymorth:

Cysylltwch CALL

Ffon y swyddfa:

0208 904 8193
0208 908 6715

Ebost:

ess4m@btinternet.com

We fan:

www.muslimcommunityhelpline.org.uk

Amseroedd:

Lun  : 10:00 - 13:00
Mawr : 10:00 - 13:00
Merch: 10:00 - 13:00 & 18:00 - 20:00
Iau  : 10:00 - 13:00
Gwen : 10:00 - 16:00
Sad  : Ar gau
Sul  : Ar gau

Disgrifiad:

Wednesday 6pm -8pm by appointment (Male Counsellor) A confidential, non-judgemental telephone listening & emotional support service. The service includes some signposting and befriending if possible. No cost for using the service Sub-Continent languages and by appointment: Arabic, Farsi

Os ydych angen mwy o wybodaeth am yr asiantaeth yma neu unrhy asiantaeth arall syn cynnig gwasanaeth ffoniwch y llinell gymorth ar 0800 132 737.