English
24/7/365

Llinell Gymorth lechyd Meddwl ar gyfer Cymru

Llinell Gyngor a Gwrando'r Gymuned

Yn cynnig gwasanaeth gwrando cyfrinachol a cefnogaeth

Ffon di-dal

0800 132 737

Neu techstiwch help i

81066

Remploy - Access to Work Mental Health Support Service

Cyfeiriad:

Cysylltwch CALL

Llinell gymorth:

0300 456 8114

Ffon y swyddfa:

Ebost:

a2wmhss@remploy.co.uk

We fan:

www.remploy.co.uk/mentalhealth

Amseroedd:

Lun  : 09:00 - 19:00
Mawr : 09:00 - 19:00
Merch: 09:00 - 19:00
Iau  : 09:00 - 19:00
Gwen : 09:00 - 19:00
Sad  : 09:00 - 13:00
Sul  : Ar gau

Disgrifiad:

The access to work mental health support service is deliverved by Remploy and funded by DWP. Provides confidential support to help staff remain in work. Advisors can help with the following: * workplace support for nine months * coping strategies * wellbeing plan * workplace adjustments To be able to access the service you need to be in permenant or temporary employment (working or signed off sick). Living with a mental health condition that has resulted in the workplace absence, or making it difficult to remain in work. This service is free to access

Os ydych angen mwy o wybodaeth am yr asiantaeth yma neu unrhy asiantaeth arall syn cynnig gwasanaeth ffoniwch y llinell gymorth ar 0800 132 737.