English
24/7/365

Llinell Gymorth lechyd Meddwl ar gyfer Cymru

Llinell Gyngor a Gwrando'r Gymuned

Yn cynnig gwasanaeth gwrando cyfrinachol a cefnogaeth

Ffon di-dal

0800 132 737

Neu techstiwch help i

81066

New Pathways

Cyfeiriad:

Willow House
11 Church Street
Merthyr Tydfil
CF47 0BW

Llinell gymorth:

Cysylltwch CALL

Ffon y swyddfa:

01685 379 310

Ebost:

enquiries@newpathways.org.uk

We fan:

www.newpathways.org.uk

Amseroedd:

Lun  : 09:00 - 17:00
Mawr : 09:00 - 17:00
Merch: 09:00 - 17:00
Iau  : 09:00 - 17:00
Gwen : 09:00 - 16:30
Sad  : Ar gau
Sul  : Ar gau

Disgrifiad:

COVERS WHOLE OF WALES Counselling service for men, women, children and young people who are traumatised by rape or sexual abuse.Family Therapy sessions. Counselling for children and young people traumatised by any issue. This service also offers advocacy and support You can contact New Pathways via the following offices: * New Pathways Cardiff, 19 St Andrews Crescent, Cardiff, CF10 3DB - Tel: 029 2022 0390 * Laburnum House, Tredegar Street, Risca, Gwent, NP11 4YA - Tel: 01495 233971/2 * Elm Tree House, West Wales General Hospital, Francis Well, Carmarthen, SA31 2AF - Tel: 01267 235464 * Beech Tree Centre, Unit 3, Langdon House, Langdon Road, Swansea, SA1 8QY - Tel: 01792 966660 * Maple Tree Centre, 20-21 High Street, Newport, NP20 1FW - Tel: 01633 250205 * Ty Coeden Bedw, Park Lane, Newtown, Powys, SY16 1EN - Tel: 01267 226166 * Bow Street SARC, Cartref Tregerddan, Bow Street, Aberystwyth, SY24 5AU - Tel: 01970 610124 Mid Wales RSC, Canolfan Helygen, Aberystwyth, SY23 1DE - Tel: 01970 610124 Counselling and support services are free of charge, however, donations are always very welcome and gratefully received.

Os ydych angen mwy o wybodaeth am yr asiantaeth yma neu unrhy asiantaeth arall syn cynnig gwasanaeth ffoniwch y llinell gymorth ar 0800 132 737.