English
24/7/365

Llinell Gymorth lechyd Meddwl ar gyfer Cymru

Llinell Gyngor a Gwrando'r Gymuned

Yn cynnig gwasanaeth gwrando cyfrinachol a cefnogaeth

Ffon di-dal

0800 132 737

Neu techstiwch help i

81066

Merthyr Women`s Service

Cyfeiriad:

Cysylltwch CALL

Llinell gymorth:

0808 80 10 800

Ffon y swyddfa:

01443 414736

Ebost:

merthyrws@llamau.org.uk

We fan:

www.llamau.org.uk

Amseroedd:

Lun  : 24 Awr
Mawr : 24 Awr
Merch: 24 Awr
Iau  : 24 Awr
Gwen : 24 Awr
Sad  : 24 Awr
Sul  : 24 Awr

Disgrifiad:

Advice,support, assistance and crisis accomodation for women and children experiencing domestic violence. Support in the Refuge and in the Community for Women and Children who are experiencing Domestic Abuse. Their specific remit is Domestic Abuse but many of their clients have other difficulties, so they work in partnerships with other Voluntary and Statutory Agencies according to the needs of the client. Will take anyone so long as they meet the criteria Contact by phone for Office and Community.

Os ydych angen mwy o wybodaeth am yr asiantaeth yma neu unrhy asiantaeth arall syn cynnig gwasanaeth ffoniwch y llinell gymorth ar 0800 132 737.